Meistä

Kuva kaupungin keskellä kukkivasta kirsikkapuusta

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielen ja siihen liittyvän kulttuurin tutkimiseen, opiskeluun ja opetukseen. Juhlarahasto on perustettu Eduskunnan aloitteesta vuonna 2013. Sitä hallinnoi Cultura‑säätiö.

Apurahaa haetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa syksyisin.

Tavoitteemme

Juhlarahaston tavoitteena on kannustaa ja tukea venäjän kielen opiskelua, parantaa oppimistuloksia sekä vahvistaa venäjän kieleen liittyvän kulttuurin osaamista Suomessa. Juhlarahaston apurahat ovat haettavissa venäjän kielen ja siihen liittyvän kulttuurin opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen. Jaettavana on yhteensä noin 200 000 euroa.

Kenelle

Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat tai siellä toimivat (esimerkiksi koululaiset, opiskelijat, opettajat, tutkijat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja järjestöt).

Tärkeää

Hakijan/työryhmän jäsenen/hankekumppanin sidonnaisuudet Venäjän valtiollisiin toimijoihin sekä Venäjän hallinnon kanssa affilioituihin toimijoihin voidaan katsoa esteeksi apurahan myöntämiselle. Venäjälle suuntautuviin matkoihin ei myönnetä apurahaa.

Lataa Juhlarahaston säännöt