Hae apurahaa

Hae apurahaaMihin apurahaa voi hakea?ArviointikriteeritKuka voi hakea apurahaa?Haku ja aikatauluTietoa apurahan saaneelleUsein kysytyt kysymykset
Kuva työpöydästä, jolla on kynä, kalenteri ja kukkiva oksa
Kuva: Debby Hudson / Unsplash

Juhlarahaston apurahoja venäjän kielen ja siihen liittyvän kulttuurin opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen jaetaan kerran vuodessa syksyisin.

Seuraavan kerran apurahahaku järjestetään syksyllä 2024

Apurahaa haetaan apurahajärjestelmän kautta hakuaikana. Juhlarahasto rahoittaa hankkeita, jotka vastaavat haun kriteerejä ja edistävät laaja‑alaisesti venäjän kielen osaamista Suomessa.

Mihin apurahaa voi hakea?

Opiskelu ja opetus

 • Pakollinen kieliharjoittelu (pääaineopiskelijoille)
 • Opinto- ja motivaatiomatkat
 • Muu kieliharjoittelu ja kielikurssit
 • Koululaisten kannustusstipendit
 • Opetusmateriaalien ja –metodien kehittäminen
 • Opettajien täydennyskoulutus

Kulttuurityö ja harrastustoiminta

 • Juhlarahaston tavoitetta tukevat kulttuurihankkeet
 • Päiväkotien kielipesätoiminta (tai muu vastaava venäjänkielinen toiminta päiväkodissa)
 • Venäjänkielinen kerho- tai harrastustoiminta kouluissa ja oppilaitoksissa.

Tutkimus

 • Tutkimus- ja aineistonkeruumatkat
 • Seminaari- ja konferenssimatka
 • Väitöskirjaan liittyvät lyhytaikaiset tutkimusapurahat (esim. väitöskirjan viimeistely, aloitettava postdoc, siirtymävaihe)
 • Tutkijoiden julkaisutoiminta

Arviointikriteerit

Juhlarahaston tavoitteena on rahoittaa hankkeita, joilla voi paremmin ja monipuolisemmin edistää venäjän kielen ja siihen liittyvän kulttuurin osaamista Suomessa. Lisäksi painotetaan hankkeen uutuusarviota ja tuoreutta suhteessa opiskeluun, opettamiseen ja tutkimukseen.

 • Toteutettavuus (käyttösuunnitelma, budjetti)
 • Vaikuttavuus: miten hanke edistää venäjän kielen ja siihen liittyvän kulttuurin osaamista Suomessa?
 • Tarvekuvaus: mihin perusteltuun tarpeeseen hanke/matka vastaa?
 • Uusi tapa ajatella: tuoko hanke jotain tuoretta tai innovatiivista venäjän kielen opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen?

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat tai siellä toimivat (esimerkiksi koululaiset, opiskelijat, opettajat, tutkijat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja järjestöt).

Hakijan/työryhmän jäsenen/hankekumppanin sidonnaisuudet Venäjän valtiollisiin toimijoihin sekä Venäjän hallinnon kanssa affilioituihin toimijoihin voidaan katsoa esteeksi apurahan myöntämiselle. Venäjälle suuntautuviin matkoihin ei myönnetä apurahaa.

Haku ja aikataulu

Tietoa apurahan saaneelle

 • Juhlarahastolla on käytössä apurahajärjestelmä, jonka kautta sovitaan apurahan maksamisesta ja laaditaan raportti apurahan käytöstä.
 • Apuraha maksetaan aina kuun lopussa, aikaisintaan hakuvuodesta seuraavan vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa apuraha voidaan maksaa myös kuun alussa.
 • Apurahansaajan toivotaan mainitsevan Juhlarahasto opintojensa tai hankkeensa tukijana hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa.
 • Mikäli sinulle on aiemmin myönnetty Juhlarahaston apuraha, varmista, että olet raportoinut sen käytöstä ennen uuden hakemuksen jättämistä.
 • Juhlarahasto on kiinnostunut hankkeiden etenemisestä, tuloksista ja tapahtumista. Pidäthän meidät ajan tasalla!
 • Juhlarahasto ilmoittaa Verohallinnolle kaikki myöntämänsä apurahat, joiden määrä samalle suorituksen saajalle (luonnollinen henkilö) kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa. Lisää tietoa apurahojen verotuksesta löydät täältä: Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus - vero.fi
 • Mela huolehtii apurahansaajien työeläketurvasta. Lakisääteisen MYEL-eläkevakuutuksen lisäksi apurahansaajat saavat tapaturmaturvaa työ- ja vapaa-ajalle, Mela-sairauspäivärahaa, mahdollisuuden ammatilliseen kuntoutukseen sekä ryhmähenkivakuutuskorvaukseen. Lisää tietoa löydät Melan sivuilta: Apurahansaajat | Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
 • Aputyövoiman palkkaukseen liittyvistä velvoitteista saat tietoa esim. pientyönantajille tarkoitetulta sivustolta: Maksuton palkanlaskentaohjelma | Palkka.fi

Usein kysytyt kysymykset

Millä kielellä apurahahakemus tulee tehdä?

Hakemuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Voinko hakea apurahaa takautuvasti projektin kuluihin, jotka ovat syntyneet aikaisemmin kuin 1.3.2024?

Juhlarahaston apurahaa myönnetään tässä apurahahaussa kuluihin, jotka syntyvät 1.3.2024 jälkeen. Eli apurahaa voi alkaa käyttää 1.3.2024 alkaen.

Jos apurahaa haetaan opiskelijaryhmän kielikurssiin/opintomatkalle, hakeeko jokainen opiskelija sitä itse henkilökohtaisella hakemuksella vai organisaatio yhteisellä hakemuksella?

Ryhmät hakevat apurahaa yhteisellä hakemuksella.

Voinko hakea Juhlarahaston apurahaa pro‑gradu -tutkielman tekoon?

Juhlarahasto ei jaa apurahoja kandidaatti‑ eikä maisteritason lopputöihin.

Kuinka suurta summaa tukea voidaan hakea yksittäiselle projektille?

Rahoitus on hankekohtainen, mutta ohjeelliset summat voi katsoa tästä. Hankkeelle voi hakea myös osarahoitusta Juhlarahastolta.

Kuinka pitkä hakemuksen liitteenä oleva ansioluettelo voi olla?

Ansioluettelo kannattaa pitää tiiviinä, ja tuoda siinä esiin hakemuksen kannalta oleellinen kokemus.

Rahoitetaanko Juhlarahaston apurahalla matkoja Venäjälle?

Venäjän hyökättyä Ukrainaan emme suosittele tai tue Venäjälle matkustamista, mutta venäjää ja venäläistä kulttuuria voi onneksi opiskella myös muualla kuin Venäjällä ja tuemme opintomatkoja muihin kohteisiin.

Voimme kuitenkin tukea projekteja, joissa suomalainen apurahanhakija on jo valmiiksi Venäjällä esimerkiksi useampia vuosia kestävien opintojensa takia.

Hakijan/työryhmän jäsenen/hankekumppanin sidonnaisuudet Venäjän valtiollisiin toimijoihin sekä Venäjän hallinnon kanssa affilioituihin toimijoihin voidaan katsoa esteeksi apurahan myöntämiselle.

Voiko työryhmä samassa hakemuksessa hakea sekä opetus‑ että tutkimustoimintaan apurahaa?

Haettavan apurahan arvioinnin kannalta olisi parempi, että työryhmä hakisi opetuksen ja tutkimuksen apurahaa eri hakulomakkeilla.

Hakemukset jaetaan arvioijille apurahahakemuksen ylemmän kategorialuokittelun/käyttötarkoituksen mukaan, joita on kolme:

1) opiskelu ja opetus, 2) kulttuurityö ja harrastustoiminta sekä 3) tutkimus.

Hakulomakkeella voi valita vain yhden ylemmän tason kategorian, joten hakemuksen arvioivat kyseisen kategorian asiantuntijat.

Voiko apurahaa hakea yksityisopetuksena pidettävälle kielikurssille ammattitaidon ylläpitämiseen?

Voi hakea. Tällaisia apurahoja on myönnetty aiempina vuosina.

Voiko apurahahakija valita hakuvaiheessa, ettei hänen nimeään julkaista, mikäli hän saa apurahan?

Ei voi. Apurahajärjestelmässä hakija sitoutuu noudattamaan Juhlarahaston antamia ohjeita ja ehtoja apurahan saamisesta ja antaa suostumuksensa nimensä ja hakemuksensa perustietojen julkaisemiselle Juhlarahaston viestintäkanavissa, mikäli hankkeelle myönnetään rahoitus.